SERVEIS

1

Col·laboració amb entitats educatives, culturals, esportives, etc.

D’acord amb els gabinets o departaments corresponents de l’entitat dissenyar estratègies d’actuació per a donar suport MAP a les persones que vulguin.

2

CONFERÈNCIES dirigides a:
 • Entitats culturals
 • Clubs esportius
 • AMPA col·legi
 • Professors de primària, secundària, universitat
 • Centres cívics
 • Professionals de la salut

3

MAP per a grups:

 • Famílies
 • Escoles
 • Empreses
 • Professors primària, secundària, universitat
 • Clubs esportius
 • Entitats culturals