T'HAS PREGUNTAT MAI ...

PER QUÈ

t'han diagnosticat

t'han diagnosticat

t'han diagnosticat

icone

RESOLDRE

Totes les experiències de la vida (fins i tot la prenatal) ens deixen una marca.

Moltes d’aquestes empremtes ens enriqueixen com a persones; però algunes, en canvi, provoquen ferides que ens resten, limiten i condicionen.

I molts cops ni tan sols ens n’adonem.

O ens conformem amb donar-li un nom: TDA(H)

Tu també t’hi conformes?

A MAP tampoc

Amb poques  SESSIONS

i amb l’ajuda dels experts del MÈTODE MAP

DESCOBRIRÀS, CONQUERIRÀS I RESOLDRÀS

quines petjades t’han marcat i no t’ajuden a realitzar-te plenament.

El teu TDA(H)?

Descobreix-ne el perquè, conquereix-lo i podràs resoldre’l.

foots

FAQS MAP-TDA(H)

1

El sistema MAP és un mètode alternatiu per tractar TDA(H) o altres afeccions o patologies?

Sí. També és efectiu per a tractar afeccions relacionals, com pot ser el bullying, o manifestacions somàtiques que la tensió interior origina.

En concret en el TDA(H), el mètode busca on està la causa d’una una disminució de la confiança i de la seguretat.

2

On es fan les sessions?
Cal anar a algun lloc?

Les sessions es poden realitzar de manera telemàtica o presencial.

3

En què consisteixen les sessions?

Son 6 sessions col·laboratives on participa la persona i el seu entorn familiar.

A la primera sessió es contesta un test que permet determinar el tipus específic i grau d’intensitat de TDA(H).

Es lliura un qüestionari -per omplir abans de la sessió amb l’ajut de la mare i del pare- referent a la gestació, part i període després del part, que es revisa i contrasta a la segona sessió.

Abans de la tercera sessió caldrà haver omplert l’historial acadèmic i la memòria significativa (un recull historiat de signes, símptomes i fets significatius de la persona), que es completa i comenta en aquesta sessió.

En la quarta sessió es realitza una eci (exploració conscient de l’interior de la persona) que permet viure des del conscient què hi ha a l’interior de la persona i ajuda a identificar l’arrel de la falta d’atenció.

Es lliura el diagnòstic de la procedència del TDA(H) a la cinquena sessió després d’haver contrastat els resultats de les proves. Es proposen pautes personalitzades que permeten gestionar el trastorn i millorar el rendiment.

La última sessió permet verificar la implementació i resultat de les pautes suggerides.

4

És vàlid per a totes les edats o és només per a infants?

Serveix per a totes les edats.

És freqüent que es diagnostiqui el TDA(H) quan hi ha una disminució en el rendiment acadèmic.

Constatem que hi ha TDA(H) asintomàtic que convé detectar per prevenir les conseqüències negatives que se’n deriven.

5

Es pot fer des de casa?

Sí, perquè és un sistema en el qual també hi coopera l’entorn familiar.

6

Quin cost tenen les sessions?

El cost total de les 6 sessions és de 595€ amb un dedicació presencial de 9 hores, a més del temps personal emprat en omplir el test, qüestionari, historial acadèmic i memòria significativa.

L’estalvi econòmic que suposa a curt i mitjà termini és evident en la disminució de costos directes que genera la falta d’atenció: reforços, farmacologia, activitats extraescolars, etc.

Cal afegir-hi la reducció de desgast emocional i econòmic que comporta la desaparició o disminució de simptomatologia en una persona amb TDA(H).

7

És un mètode científicament encertat?

És un mètode científic basat en l’experimentació, la lògica empírica, l’observació de fenòmens i l’anàlisi estadística.

El resultat el constata la pròpia persona quan percep la millora, i el seu entorn quan s’adona del canvi positiu que experimenta.

8

El mètode està cobert o reconegut per les assegurances?

Malauradament encara no està admès per les assegurances perquè no tenen tipificada una forma tan innovadora de resoldre la falta d’atenció.

9

Qui certifica que aquest mètode funciona realment?

La persona i el seu entorn són qui perceben els resultats tant a nivell de rendiment com de relació.