MAP S'ADREÇA A TOTA MENA DE PERSONES DE QUALSEVOL EDAT
que davant circumstàncies normals presenten reaccions que no saben explicar

A QUI S’ADREÇA

EM POT SERVIR SI TINC …

 • falta d’atenció i concentració
 • amenaces o xantatges: emocionals, sexuals, laborals, etc.
 • falta de comunicació: parella, fills, laboral, social, etc.
 • pors
 • fàstic davant persones, institucions, projectes, etc.
 • falta de control de la imaginació
 • idees recurrents i no poder aturar el cap
 • reaccions colèriques i de ràbia desproporcionades
 • tristesa
 • trets autistes
 • estrès que em distorsiona el meu dia a dia
 • addiccions: xarxes socials, drogues, sexe, joc, etc.
 • relacions tòxiques amb persones
 • falta de rendiment (per excés o per defecte): laboral, acadèmic, esportiu, etc.
 • mala gestió de la jerarquia de valors i les prioritats en les relacions: familiars, professionals, socials, etc. 
 • manifestacions somàtiques: pell, digestives, respiratòries, endocrines, nervioses, locomotores, etc.
 • una gestió del temps dolenta.

O TAMBÉ SI …

 • no rendeixo a la feina o en els estudis (TDA(H) …) i busco estratègies que m’ajudin a trobar fruit dels meus esforços;
 • es presenta una malaltia crònica i/o manifestacions somàtiques (al·lèrgies, constipats, tics, problemes musculars o a la pell, etc.) per a la qual no troben remei i vull fer alguna cosa més per millorar o guarir-me;
 • visc situacions com una amenaça clara per a la meva salut i em plantejo fer quelcom per prevenir-les i/o eliminar-les; 
 • no aconsegueixo gestionar encertadament algunes situacions (addiccions, trastorns alimentaris, etc.) i em produeix una dispersió o un bloqueig;
 • tinc dificultats de comunicació (pors, bullying, xantatge, abús, autisme, etc.) amb persones del meu entorn (familiar, professional, social) i no trobo per on avançar;
 • he de prendre decisions (acadèmiques, professionals, personals, etc.) encertades, sense lligams ni distorsions; 
?

o, senzillament que, sense estar malament, no acabo de trobar el meu lloc, el meu encaix i em plantejo: «Què em passa? Podria estar millor?».