Quan parlem de … a què ens referim?

TDA – TDAH

  • Un dels orígens de la falta d’atenció de la persona és una disminució de la confiança i de seguretat.
  • El mètode MAP permet identificar en l’interior de la persona l’origen de la falta de confiança i de seguretat, i dotar d’eines que li permeten augmentar el rendiment escolar i professional.

Bullying

  • El Bullying es presenta en l’escola i en altres àmbits de relació: laboral, social, familiar, ciber-bullying, etc. 
  • El format de com es pateix és molt divers: maltractament físic, assetjament emocional, etc.
  • Es manifesta de maneres molt diverses: pors, cessions, retraïments, etc. 
  • MAP ajuda a la persona que pateix Bullying a descobrir on rau l’origen i aprendre -de forma molt pràctica- a relacionar-se amb l’entorn sense sofrir cap assetjament. 

Addicció pantalles

Autista:

  • La persona amb TEA, trastorn de l’espectre autista, presenta una dificultat de comunicació que no li permet expressar-se en el seu entorn. 
  • Per millorar aquesta comunicació, MAP aplica -inicialment- la seva metodologia a les persones de l’entorn més proper a la persona amb TEA; habitualment són els pares.

Trastorns alimentaris:

  • La persona amb un trastorn alimentari té una percepció de si mateixa que no concorda amb la seva realitat objectiva (pes, imatge … ).
  • El mètode MAP permet anar a l’arrel i canviar la percepció distorsionada que pateixen les persones amb aquests trastorns.

Deixa un comentari