“Aprendre a gestionar les emocions” amb Jordi Claret

Aquesta setmana, el nostre company Jordi Claret, professor de primària i pare de família, ha realitzat un taller per a la televisió d’Eurekakids titulat “Aprendre a gestionar les emocions”. 

Tal com ell mateix anuncia a l’inici de la xerrada, el seu enfocament sobre el tema parteix de la mateixa experiència personal viscuda com a pare, com a professor i també com a professional MAP.

D’una manera molt clara i pràctica diferencia les emocions dels sentiments, pensaments i sensacions. Defineix cadascuna de les emocions i ens dóna recursos per detectar-les i gestionar-les de manera eficaç i efectiva: Defineix la tristesa com l’expectativa no completa. La por com a possible pèrdua. La ira com el moment de la pèrdua. Explica que quan sentim fastig percebem alguna cosa que ens pot perjudicar. O bé que quan sentim sorpresa no sabem què està passant, en aquesta remarca que és l’emoció més “perillosa” i cal gestionar abans. I ja per últim, defineix l’alegria com el deure complert. 

És fonamental saber distingir-les per tal que, després puguem resoldre en el moment que passa. 

També va elaborar el següent mapa de les emocions per a la xerrada:

I ja per acabar, conclou la xerrada amb una cita d’una autora nord-americana que diu “Si voleu que els vostres fills creixin com cal, dediqueu-los-hi el doble de temps del que els hi dediqueu i gasteu-vos-hi la meitat del que us hi gasteu”. Aquesta és la millor manera per ajudar a gestionar les emocions dels nostres fills. 

Així doncs, en Jordi amb poc més de 30 minuts ens fa una classe magistral i clarificadora sobre les emocions. Us animo a veure el vídeo!

Deixa un comentari